Ontslag Beertsenhoven

Uw werkgever in Beertsenhoven mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Beertsenhoven zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Beertsenhoven

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Beertsenhoven. Uw werkgever in Beertsenhoven mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Beertsenhoven arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Beertsenhoven niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Beertsenhoven te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Beertsenhoven u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Beertsenhoven of met bevallingsverlof bent in Beertsenhoven.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Beertsenhoven kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Beertsenhoven die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Beertsenhoven
 • Als u in Beertsenhoven lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Beertsenhoven wilt opnemen;
 • Omdat u in Beertsenhoven lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Beertsenhoven lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Beertsenhoven wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Beertsenhoven op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Beertsenhoven

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Beertsenhoven. Uitzonderingen in Beertsenhoven;
 • Als uw werkgever in Beertsenhoven bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Beertsenhoven aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Beertsenhoven gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Beertsenhoven niet geschikt voor uw werk in Beertsenhoven of
 • u functioneert niet voldoende in Beertsenhoven.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Beertsenhoven

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Beertsenhoven niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Beertsenhoven of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Beertsenhoven verblijft, dan mag uw werkgever in Beertsenhoven u eveneens wel ontslaan.