Ontslag Beerta

Uw werkgever in Beerta mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Beerta zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Beerta

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Beerta. Uw werkgever in Beerta mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Beerta arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Beerta niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Beerta te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Beerta u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Beerta of met bevallingsverlof bent in Beerta.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Beerta kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Beerta die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Beerta
 • Als u in Beerta lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Beerta wilt opnemen;
 • Omdat u in Beerta lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Beerta lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Beerta wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Beerta op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Beerta

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Beerta. Uitzonderingen in Beerta;
 • Als uw werkgever in Beerta bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Beerta aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Beerta gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Beerta niet geschikt voor uw werk in Beerta of
 • u functioneert niet voldoende in Beerta.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Beerta

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Beerta niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Beerta of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Beerta verblijft, dan mag uw werkgever in Beerta u eveneens wel ontslaan.