Ontslag Beersterhoogen

Uw werkgever in Beersterhoogen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Beersterhoogen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Beersterhoogen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Beersterhoogen. Uw werkgever in Beersterhoogen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Beersterhoogen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Beersterhoogen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Beersterhoogen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Beersterhoogen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Beersterhoogen of met bevallingsverlof bent in Beersterhoogen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Beersterhoogen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Beersterhoogen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Beersterhoogen
 • Als u in Beersterhoogen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Beersterhoogen wilt opnemen;
 • Omdat u in Beersterhoogen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Beersterhoogen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Beersterhoogen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Beersterhoogen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Beersterhoogen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Beersterhoogen. Uitzonderingen in Beersterhoogen;
 • Als uw werkgever in Beersterhoogen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Beersterhoogen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Beersterhoogen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Beersterhoogen niet geschikt voor uw werk in Beersterhoogen of
 • u functioneert niet voldoende in Beersterhoogen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Beersterhoogen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Beersterhoogen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Beersterhoogen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Beersterhoogen verblijft, dan mag uw werkgever in Beersterhoogen u eveneens wel ontslaan.