Ontslag Beerschoten

Uw werkgever in Beerschoten mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Beerschoten zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Beerschoten

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Beerschoten. Uw werkgever in Beerschoten mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Beerschoten arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Beerschoten niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Beerschoten te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Beerschoten u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Beerschoten of met bevallingsverlof bent in Beerschoten.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Beerschoten kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Beerschoten die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Beerschoten
 • Als u in Beerschoten lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Beerschoten wilt opnemen;
 • Omdat u in Beerschoten lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Beerschoten lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Beerschoten wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Beerschoten op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Beerschoten

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Beerschoten. Uitzonderingen in Beerschoten;
 • Als uw werkgever in Beerschoten bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Beerschoten aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Beerschoten gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Beerschoten niet geschikt voor uw werk in Beerschoten of
 • u functioneert niet voldoende in Beerschoten.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Beerschoten

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Beerschoten niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Beerschoten of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Beerschoten verblijft, dan mag uw werkgever in Beerschoten u eveneens wel ontslaan.