Ontslag “beers nb”

Uw werkgever in “beers nb” mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in “beers nb” zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht “beers nb”

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in “beers nb”. Uw werkgever in “beers nb” mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in “beers nb” arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in “beers nb” niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in “beers nb” te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in “beers nb” u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in “beers nb” of met bevallingsverlof bent in “beers nb”.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in “beers nb” kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in “beers nb” die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in “beers nb”
 • Als u in “beers nb” lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in “beers nb” wilt opnemen;
 • Omdat u in “beers nb” lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in “beers nb” lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in “beers nb” wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in “beers nb” op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag “beers nb”

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in “beers nb”. Uitzonderingen in “beers nb”;
 • Als uw werkgever in “beers nb” bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in “beers nb” aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in “beers nb” gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in “beers nb” niet geschikt voor uw werk in “beers nb” of
 • u functioneert niet voldoende in “beers nb”.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in “beers nb”

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in “beers nb” niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in “beers nb” of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in “beers nb” verblijft, dan mag uw werkgever in “beers nb” u eveneens wel ontslaan.