Ontslag Bears /beers

Uw werkgever in Bears /beers mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bears /beers zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bears /beers

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bears /beers. Uw werkgever in Bears /beers mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bears /beers arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bears /beers niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bears /beers te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bears /beers u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bears /beers of met bevallingsverlof bent in Bears /beers.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bears /beers kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bears /beers die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bears /beers
 • Als u in Bears /beers lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bears /beers wilt opnemen;
 • Omdat u in Bears /beers lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bears /beers lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bears /beers wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bears /beers op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bears /beers

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bears /beers. Uitzonderingen in Bears /beers;
 • Als uw werkgever in Bears /beers bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bears /beers aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bears /beers gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bears /beers niet geschikt voor uw werk in Bears /beers of
 • u functioneert niet voldoende in Bears /beers.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bears /beers

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bears /beers niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bears /beers of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bears /beers verblijft, dan mag uw werkgever in Bears /beers u eveneens wel ontslaan.