Ontslag Beemte broekland

Uw werkgever in Beemte broekland mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Beemte broekland zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Beemte broekland

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Beemte broekland. Uw werkgever in Beemte broekland mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Beemte broekland arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Beemte broekland niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Beemte broekland te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Beemte broekland u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Beemte broekland of met bevallingsverlof bent in Beemte broekland.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Beemte broekland kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Beemte broekland die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Beemte broekland
 • Als u in Beemte broekland lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Beemte broekland wilt opnemen;
 • Omdat u in Beemte broekland lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Beemte broekland lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Beemte broekland wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Beemte broekland op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Beemte broekland

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Beemte broekland. Uitzonderingen in Beemte broekland;
 • Als uw werkgever in Beemte broekland bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Beemte broekland aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Beemte broekland gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Beemte broekland niet geschikt voor uw werk in Beemte broekland of
 • u functioneert niet voldoende in Beemte broekland.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Beemte broekland

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Beemte broekland niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Beemte broekland of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Beemte broekland verblijft, dan mag uw werkgever in Beemte broekland u eveneens wel ontslaan.