Ontslag Beemte

Uw werkgever in Beemte mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Beemte zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Beemte

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Beemte. Uw werkgever in Beemte mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Beemte arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Beemte niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Beemte te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Beemte u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Beemte of met bevallingsverlof bent in Beemte.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Beemte kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Beemte die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Beemte
 • Als u in Beemte lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Beemte wilt opnemen;
 • Omdat u in Beemte lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Beemte lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Beemte wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Beemte op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Beemte

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Beemte. Uitzonderingen in Beemte;
 • Als uw werkgever in Beemte bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Beemte aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Beemte gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Beemte niet geschikt voor uw werk in Beemte of
 • u functioneert niet voldoende in Beemte.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Beemte

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Beemte niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Beemte of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Beemte verblijft, dan mag uw werkgever in Beemte u eveneens wel ontslaan.