Ontslag Beemdkant

Uw werkgever in Beemdkant mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Beemdkant zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Beemdkant

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Beemdkant. Uw werkgever in Beemdkant mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Beemdkant arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Beemdkant niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Beemdkant te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Beemdkant u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Beemdkant of met bevallingsverlof bent in Beemdkant.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Beemdkant kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Beemdkant die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Beemdkant
 • Als u in Beemdkant lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Beemdkant wilt opnemen;
 • Omdat u in Beemdkant lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Beemdkant lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Beemdkant wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Beemdkant op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Beemdkant

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Beemdkant. Uitzonderingen in Beemdkant;
 • Als uw werkgever in Beemdkant bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Beemdkant aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Beemdkant gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Beemdkant niet geschikt voor uw werk in Beemdkant of
 • u functioneert niet voldoende in Beemdkant.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Beemdkant

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Beemdkant niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Beemdkant of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Beemdkant verblijft, dan mag uw werkgever in Beemdkant u eveneens wel ontslaan.