Ontslag Beekkant

Uw werkgever in Beekkant mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Beekkant zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Beekkant

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Beekkant. Uw werkgever in Beekkant mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Beekkant arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Beekkant niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Beekkant te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Beekkant u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Beekkant of met bevallingsverlof bent in Beekkant.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Beekkant kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Beekkant die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Beekkant
 • Als u in Beekkant lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Beekkant wilt opnemen;
 • Omdat u in Beekkant lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Beekkant lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Beekkant wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Beekkant op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Beekkant

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Beekkant. Uitzonderingen in Beekkant;
 • Als uw werkgever in Beekkant bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Beekkant aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Beekkant gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Beekkant niet geschikt voor uw werk in Beekkant of
 • u functioneert niet voldoende in Beekkant.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Beekkant

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Beekkant niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Beekkant of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Beekkant verblijft, dan mag uw werkgever in Beekkant u eveneens wel ontslaan.