Ontslag Beekdorp

Uw werkgever in Beekdorp mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Beekdorp zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Beekdorp

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Beekdorp. Uw werkgever in Beekdorp mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Beekdorp arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Beekdorp niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Beekdorp te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Beekdorp u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Beekdorp of met bevallingsverlof bent in Beekdorp.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Beekdorp kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Beekdorp die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Beekdorp
 • Als u in Beekdorp lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Beekdorp wilt opnemen;
 • Omdat u in Beekdorp lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Beekdorp lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Beekdorp wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Beekdorp op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Beekdorp

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Beekdorp. Uitzonderingen in Beekdorp;
 • Als uw werkgever in Beekdorp bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Beekdorp aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Beekdorp gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Beekdorp niet geschikt voor uw werk in Beekdorp of
 • u functioneert niet voldoende in Beekdorp.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Beekdorp

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Beekdorp niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Beekdorp of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Beekdorp verblijft, dan mag uw werkgever in Beekdorp u eveneens wel ontslaan.