Ontslag Beekbergen

Uw werkgever in Beekbergen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Beekbergen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Beekbergen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Beekbergen. Uw werkgever in Beekbergen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Beekbergen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Beekbergen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Beekbergen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Beekbergen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Beekbergen of met bevallingsverlof bent in Beekbergen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Beekbergen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Beekbergen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Beekbergen
 • Als u in Beekbergen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Beekbergen wilt opnemen;
 • Omdat u in Beekbergen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Beekbergen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Beekbergen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Beekbergen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Beekbergen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Beekbergen. Uitzonderingen in Beekbergen;
 • Als uw werkgever in Beekbergen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Beekbergen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Beekbergen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Beekbergen niet geschikt voor uw werk in Beekbergen of
 • u functioneert niet voldoende in Beekbergen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Beekbergen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Beekbergen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Beekbergen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Beekbergen verblijft, dan mag uw werkgever in Beekbergen u eveneens wel ontslaan.