Ontslag Beek en donk

Uw werkgever in Beek en donk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Beek en donk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Beek en donk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Beek en donk. Uw werkgever in Beek en donk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Beek en donk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Beek en donk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Beek en donk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Beek en donk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Beek en donk of met bevallingsverlof bent in Beek en donk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Beek en donk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Beek en donk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Beek en donk
 • Als u in Beek en donk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Beek en donk wilt opnemen;
 • Omdat u in Beek en donk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Beek en donk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Beek en donk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Beek en donk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Beek en donk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Beek en donk. Uitzonderingen in Beek en donk;
 • Als uw werkgever in Beek en donk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Beek en donk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Beek en donk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Beek en donk niet geschikt voor uw werk in Beek en donk of
 • u functioneert niet voldoende in Beek en donk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Beek en donk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Beek en donk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Beek en donk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Beek en donk verblijft, dan mag uw werkgever in Beek en donk u eveneens wel ontslaan.