Ontslag Aalbeek

Uw werkgever in Aalbeek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Aalbeek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Aalbeek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Aalbeek. Uw werkgever in Aalbeek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Aalbeek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Aalbeek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Aalbeek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Aalbeek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Aalbeek of met bevallingsverlof bent in Aalbeek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Aalbeek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Aalbeek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Aalbeek
 • Als u in Aalbeek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Aalbeek wilt opnemen;
 • Omdat u in Aalbeek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Aalbeek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Aalbeek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Aalbeek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Aalbeek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Aalbeek. Uitzonderingen in Aalbeek;
 • Als uw werkgever in Aalbeek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Aalbeek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Aalbeek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Aalbeek niet geschikt voor uw werk in Aalbeek of
 • u functioneert niet voldoende in Aalbeek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Aalbeek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Aalbeek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Aalbeek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Aalbeek verblijft, dan mag uw werkgever in Aalbeek u eveneens wel ontslaan.