Ontslag Beegden

Uw werkgever in Beegden mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Beegden zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Beegden

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Beegden. Uw werkgever in Beegden mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Beegden arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Beegden niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Beegden te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Beegden u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Beegden of met bevallingsverlof bent in Beegden.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Beegden kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Beegden die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Beegden
 • Als u in Beegden lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Beegden wilt opnemen;
 • Omdat u in Beegden lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Beegden lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Beegden wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Beegden op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Beegden

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Beegden. Uitzonderingen in Beegden;
 • Als uw werkgever in Beegden bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Beegden aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Beegden gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Beegden niet geschikt voor uw werk in Beegden of
 • u functioneert niet voldoende in Beegden.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Beegden

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Beegden niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Beegden of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Beegden verblijft, dan mag uw werkgever in Beegden u eveneens wel ontslaan.