Ontslag Bedum

Uw werkgever in Bedum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bedum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bedum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bedum. Uw werkgever in Bedum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bedum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bedum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bedum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bedum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bedum of met bevallingsverlof bent in Bedum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bedum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bedum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bedum
 • Als u in Bedum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bedum wilt opnemen;
 • Omdat u in Bedum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bedum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bedum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bedum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bedum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bedum. Uitzonderingen in Bedum;
 • Als uw werkgever in Bedum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bedum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bedum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bedum niet geschikt voor uw werk in Bedum of
 • u functioneert niet voldoende in Bedum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bedum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bedum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bedum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bedum verblijft, dan mag uw werkgever in Bedum u eveneens wel ontslaan.