Ontslag Bedaf

Uw werkgever in Bedaf mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bedaf zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bedaf

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bedaf. Uw werkgever in Bedaf mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bedaf arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bedaf niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bedaf te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bedaf u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bedaf of met bevallingsverlof bent in Bedaf.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bedaf kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bedaf die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bedaf
 • Als u in Bedaf lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bedaf wilt opnemen;
 • Omdat u in Bedaf lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bedaf lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bedaf wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bedaf op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bedaf

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bedaf. Uitzonderingen in Bedaf;
 • Als uw werkgever in Bedaf bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bedaf aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bedaf gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bedaf niet geschikt voor uw werk in Bedaf of
 • u functioneert niet voldoende in Bedaf.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bedaf

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bedaf niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bedaf of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bedaf verblijft, dan mag uw werkgever in Bedaf u eveneens wel ontslaan.