Ontslag Beckum

Uw werkgever in Beckum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Beckum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Beckum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Beckum. Uw werkgever in Beckum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Beckum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Beckum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Beckum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Beckum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Beckum of met bevallingsverlof bent in Beckum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Beckum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Beckum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Beckum
 • Als u in Beckum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Beckum wilt opnemen;
 • Omdat u in Beckum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Beckum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Beckum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Beckum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Beckum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Beckum. Uitzonderingen in Beckum;
 • Als uw werkgever in Beckum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Beckum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Beckum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Beckum niet geschikt voor uw werk in Beckum of
 • u functioneert niet voldoende in Beckum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Beckum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Beckum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Beckum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Beckum verblijft, dan mag uw werkgever in Beckum u eveneens wel ontslaan.