Ontslag Bazuin

Uw werkgever in Bazuin mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bazuin zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bazuin

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bazuin. Uw werkgever in Bazuin mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bazuin arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bazuin niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bazuin te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bazuin u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bazuin of met bevallingsverlof bent in Bazuin.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bazuin kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bazuin die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bazuin
 • Als u in Bazuin lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bazuin wilt opnemen;
 • Omdat u in Bazuin lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bazuin lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bazuin wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bazuin op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bazuin

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bazuin. Uitzonderingen in Bazuin;
 • Als uw werkgever in Bazuin bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bazuin aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bazuin gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bazuin niet geschikt voor uw werk in Bazuin of
 • u functioneert niet voldoende in Bazuin.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bazuin

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bazuin niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bazuin of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bazuin verblijft, dan mag uw werkgever in Bazuin u eveneens wel ontslaan.