Ontslag Bavinkel

Uw werkgever in Bavinkel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bavinkel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bavinkel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bavinkel. Uw werkgever in Bavinkel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bavinkel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bavinkel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bavinkel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bavinkel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bavinkel of met bevallingsverlof bent in Bavinkel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bavinkel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bavinkel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bavinkel
 • Als u in Bavinkel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bavinkel wilt opnemen;
 • Omdat u in Bavinkel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bavinkel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bavinkel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bavinkel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bavinkel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bavinkel. Uitzonderingen in Bavinkel;
 • Als uw werkgever in Bavinkel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bavinkel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bavinkel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bavinkel niet geschikt voor uw werk in Bavinkel of
 • u functioneert niet voldoende in Bavinkel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bavinkel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bavinkel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bavinkel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bavinkel verblijft, dan mag uw werkgever in Bavinkel u eveneens wel ontslaan.