Ontslag Bavel ac

Uw werkgever in Bavel ac mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bavel ac zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bavel ac

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bavel ac. Uw werkgever in Bavel ac mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bavel ac arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bavel ac niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bavel ac te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bavel ac u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bavel ac of met bevallingsverlof bent in Bavel ac.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bavel ac kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bavel ac die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bavel ac
 • Als u in Bavel ac lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bavel ac wilt opnemen;
 • Omdat u in Bavel ac lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bavel ac lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bavel ac wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bavel ac op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bavel ac

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bavel ac. Uitzonderingen in Bavel ac;
 • Als uw werkgever in Bavel ac bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bavel ac aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bavel ac gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bavel ac niet geschikt voor uw werk in Bavel ac of
 • u functioneert niet voldoende in Bavel ac.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bavel ac

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bavel ac niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bavel ac of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bavel ac verblijft, dan mag uw werkgever in Bavel ac u eveneens wel ontslaan.