Ontslag Bavel

Uw werkgever in Bavel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bavel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bavel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bavel. Uw werkgever in Bavel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bavel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bavel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bavel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bavel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bavel of met bevallingsverlof bent in Bavel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bavel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bavel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bavel
 • Als u in Bavel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bavel wilt opnemen;
 • Omdat u in Bavel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bavel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bavel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bavel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bavel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bavel. Uitzonderingen in Bavel;
 • Als uw werkgever in Bavel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bavel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bavel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bavel niet geschikt voor uw werk in Bavel of
 • u functioneert niet voldoende in Bavel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bavel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bavel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bavel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bavel verblijft, dan mag uw werkgever in Bavel u eveneens wel ontslaan.