Ontslag Battenoord

Uw werkgever in Battenoord mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Battenoord zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Battenoord

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Battenoord. Uw werkgever in Battenoord mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Battenoord arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Battenoord niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Battenoord te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Battenoord u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Battenoord of met bevallingsverlof bent in Battenoord.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Battenoord kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Battenoord die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Battenoord
 • Als u in Battenoord lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Battenoord wilt opnemen;
 • Omdat u in Battenoord lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Battenoord lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Battenoord wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Battenoord op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Battenoord

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Battenoord. Uitzonderingen in Battenoord;
 • Als uw werkgever in Battenoord bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Battenoord aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Battenoord gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Battenoord niet geschikt voor uw werk in Battenoord of
 • u functioneert niet voldoende in Battenoord.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Battenoord

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Battenoord niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Battenoord of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Battenoord verblijft, dan mag uw werkgever in Battenoord u eveneens wel ontslaan.