Ontslag Bathmen

Uw werkgever in Bathmen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bathmen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bathmen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bathmen. Uw werkgever in Bathmen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bathmen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bathmen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bathmen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bathmen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bathmen of met bevallingsverlof bent in Bathmen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bathmen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bathmen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bathmen
 • Als u in Bathmen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bathmen wilt opnemen;
 • Omdat u in Bathmen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bathmen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bathmen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bathmen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bathmen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bathmen. Uitzonderingen in Bathmen;
 • Als uw werkgever in Bathmen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bathmen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bathmen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bathmen niet geschikt voor uw werk in Bathmen of
 • u functioneert niet voldoende in Bathmen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bathmen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bathmen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bathmen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bathmen verblijft, dan mag uw werkgever in Bathmen u eveneens wel ontslaan.