Ontslag Bath

Uw werkgever in Bath mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bath zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bath

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bath. Uw werkgever in Bath mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bath arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bath niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bath te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bath u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bath of met bevallingsverlof bent in Bath.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bath kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bath die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bath
 • Als u in Bath lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bath wilt opnemen;
 • Omdat u in Bath lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bath lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bath wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bath op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bath

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bath. Uitzonderingen in Bath;
 • Als uw werkgever in Bath bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bath aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bath gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bath niet geschikt voor uw werk in Bath of
 • u functioneert niet voldoende in Bath.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bath

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bath niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bath of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bath verblijft, dan mag uw werkgever in Bath u eveneens wel ontslaan.