Ontslag Batenburg

Uw werkgever in Batenburg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Batenburg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Batenburg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Batenburg. Uw werkgever in Batenburg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Batenburg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Batenburg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Batenburg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Batenburg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Batenburg of met bevallingsverlof bent in Batenburg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Batenburg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Batenburg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Batenburg
 • Als u in Batenburg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Batenburg wilt opnemen;
 • Omdat u in Batenburg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Batenburg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Batenburg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Batenburg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Batenburg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Batenburg. Uitzonderingen in Batenburg;
 • Als uw werkgever in Batenburg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Batenburg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Batenburg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Batenburg niet geschikt voor uw werk in Batenburg of
 • u functioneert niet voldoende in Batenburg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Batenburg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Batenburg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Batenburg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Batenburg verblijft, dan mag uw werkgever in Batenburg u eveneens wel ontslaan.