Ontslag Basserveld

Uw werkgever in Basserveld mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Basserveld zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Basserveld

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Basserveld. Uw werkgever in Basserveld mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Basserveld arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Basserveld niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Basserveld te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Basserveld u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Basserveld of met bevallingsverlof bent in Basserveld.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Basserveld kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Basserveld die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Basserveld
 • Als u in Basserveld lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Basserveld wilt opnemen;
 • Omdat u in Basserveld lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Basserveld lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Basserveld wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Basserveld op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Basserveld

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Basserveld. Uitzonderingen in Basserveld;
 • Als uw werkgever in Basserveld bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Basserveld aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Basserveld gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Basserveld niet geschikt voor uw werk in Basserveld of
 • u functioneert niet voldoende in Basserveld.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Basserveld

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Basserveld niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Basserveld of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Basserveld verblijft, dan mag uw werkgever in Basserveld u eveneens wel ontslaan.