Ontslag Basse

Uw werkgever in Basse mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Basse zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Basse

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Basse. Uw werkgever in Basse mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Basse arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Basse niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Basse te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Basse u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Basse of met bevallingsverlof bent in Basse.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Basse kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Basse die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Basse
 • Als u in Basse lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Basse wilt opnemen;
 • Omdat u in Basse lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Basse lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Basse wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Basse op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Basse

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Basse. Uitzonderingen in Basse;
 • Als uw werkgever in Basse bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Basse aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Basse gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Basse niet geschikt voor uw werk in Basse of
 • u functioneert niet voldoende in Basse.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Basse

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Basse niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Basse of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Basse verblijft, dan mag uw werkgever in Basse u eveneens wel ontslaan.