Ontslag Barwoutswaarder

Uw werkgever in Barwoutswaarder mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Barwoutswaarder zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Barwoutswaarder

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Barwoutswaarder. Uw werkgever in Barwoutswaarder mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Barwoutswaarder arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Barwoutswaarder niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Barwoutswaarder te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Barwoutswaarder u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Barwoutswaarder of met bevallingsverlof bent in Barwoutswaarder.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Barwoutswaarder kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Barwoutswaarder die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Barwoutswaarder
 • Als u in Barwoutswaarder lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Barwoutswaarder wilt opnemen;
 • Omdat u in Barwoutswaarder lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Barwoutswaarder lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Barwoutswaarder wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Barwoutswaarder op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Barwoutswaarder

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Barwoutswaarder. Uitzonderingen in Barwoutswaarder;
 • Als uw werkgever in Barwoutswaarder bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Barwoutswaarder aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Barwoutswaarder gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Barwoutswaarder niet geschikt voor uw werk in Barwoutswaarder of
 • u functioneert niet voldoende in Barwoutswaarder.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Barwoutswaarder

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Barwoutswaarder niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Barwoutswaarder of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Barwoutswaarder verblijft, dan mag uw werkgever in Barwoutswaarder u eveneens wel ontslaan.