Ontslag Bartlehiem

Uw werkgever in Bartlehiem mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bartlehiem zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bartlehiem

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bartlehiem. Uw werkgever in Bartlehiem mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bartlehiem arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bartlehiem niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bartlehiem te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bartlehiem u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bartlehiem of met bevallingsverlof bent in Bartlehiem.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bartlehiem kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bartlehiem die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bartlehiem
 • Als u in Bartlehiem lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bartlehiem wilt opnemen;
 • Omdat u in Bartlehiem lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bartlehiem lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bartlehiem wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bartlehiem op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bartlehiem

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bartlehiem. Uitzonderingen in Bartlehiem;
 • Als uw werkgever in Bartlehiem bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bartlehiem aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bartlehiem gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bartlehiem niet geschikt voor uw werk in Bartlehiem of
 • u functioneert niet voldoende in Bartlehiem.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bartlehiem

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bartlehiem niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bartlehiem of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bartlehiem verblijft, dan mag uw werkgever in Bartlehiem u eveneens wel ontslaan.