Ontslag Barsingerhorn

Uw werkgever in Barsingerhorn mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Barsingerhorn zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Barsingerhorn

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Barsingerhorn. Uw werkgever in Barsingerhorn mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Barsingerhorn arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Barsingerhorn niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Barsingerhorn te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Barsingerhorn u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Barsingerhorn of met bevallingsverlof bent in Barsingerhorn.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Barsingerhorn kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Barsingerhorn die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Barsingerhorn
 • Als u in Barsingerhorn lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Barsingerhorn wilt opnemen;
 • Omdat u in Barsingerhorn lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Barsingerhorn lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Barsingerhorn wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Barsingerhorn op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Barsingerhorn

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Barsingerhorn. Uitzonderingen in Barsingerhorn;
 • Als uw werkgever in Barsingerhorn bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Barsingerhorn aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Barsingerhorn gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Barsingerhorn niet geschikt voor uw werk in Barsingerhorn of
 • u functioneert niet voldoende in Barsingerhorn.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Barsingerhorn

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Barsingerhorn niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Barsingerhorn of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Barsingerhorn verblijft, dan mag uw werkgever in Barsingerhorn u eveneens wel ontslaan.