Ontslag Barsbeek

Uw werkgever in Barsbeek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Barsbeek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Barsbeek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Barsbeek. Uw werkgever in Barsbeek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Barsbeek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Barsbeek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Barsbeek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Barsbeek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Barsbeek of met bevallingsverlof bent in Barsbeek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Barsbeek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Barsbeek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Barsbeek
 • Als u in Barsbeek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Barsbeek wilt opnemen;
 • Omdat u in Barsbeek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Barsbeek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Barsbeek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Barsbeek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Barsbeek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Barsbeek. Uitzonderingen in Barsbeek;
 • Als uw werkgever in Barsbeek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Barsbeek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Barsbeek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Barsbeek niet geschikt voor uw werk in Barsbeek of
 • u functioneert niet voldoende in Barsbeek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Barsbeek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Barsbeek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Barsbeek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Barsbeek verblijft, dan mag uw werkgever in Barsbeek u eveneens wel ontslaan.