Ontslag Barrier

Uw werkgever in Barrier mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Barrier zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Barrier

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Barrier. Uw werkgever in Barrier mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Barrier arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Barrier niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Barrier te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Barrier u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Barrier of met bevallingsverlof bent in Barrier.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Barrier kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Barrier die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Barrier
 • Als u in Barrier lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Barrier wilt opnemen;
 • Omdat u in Barrier lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Barrier lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Barrier wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Barrier op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Barrier

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Barrier. Uitzonderingen in Barrier;
 • Als uw werkgever in Barrier bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Barrier aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Barrier gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Barrier niet geschikt voor uw werk in Barrier of
 • u functioneert niet voldoende in Barrier.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Barrier

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Barrier niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Barrier of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Barrier verblijft, dan mag uw werkgever in Barrier u eveneens wel ontslaan.