Ontslag Barnflair

Uw werkgever in Barnflair mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Barnflair zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Barnflair

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Barnflair. Uw werkgever in Barnflair mag u niet ontslaan:

  • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Barnflair arbeidsongeschikt of ziek bent;
  • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Barnflair niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
  • Ook indien uw werkgever in Barnflair te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Barnflair u dus uw loon of salaris door betalen;
  • Indien u zwanger bent geworden in Barnflair of met bevallingsverlof bent in Barnflair.
  • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Barnflair kan u niet ontslagen worden
  • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Barnflair die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
  • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Barnflair
  • Als u in Barnflair lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
  • Omdat u ouderschapsverlof in Barnflair wilt opnemen;
  • Omdat u in Barnflair lid bent van een vakbond;
  • Omdat u in Barnflair lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
  • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Barnflair wordt overgenomen;
  • Omdat u niet in Barnflair op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Barnflair

  • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Barnflair. Uitzonderingen in Barnflair;
  • Als uw werkgever in Barnflair bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Barnflair aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Barnflair gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
  • U bent volgens u werkgever in Barnflair niet geschikt voor uw werk in Barnflair of
  • u functioneert niet voldoende in Barnflair.
  • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Barnflair

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Barnflair niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

  • in het geval dat u een gevangenisstraf in Barnflair of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
  • wanneer u illegaal in Barnflair verblijft, dan mag uw werkgever in Barnflair u eveneens wel ontslaan.