Ontslag Barneveld

Uw werkgever in Barneveld mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Barneveld zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Barneveld

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Barneveld. Uw werkgever in Barneveld mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Barneveld arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Barneveld niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Barneveld te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Barneveld u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Barneveld of met bevallingsverlof bent in Barneveld.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Barneveld kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Barneveld die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Barneveld
 • Als u in Barneveld lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Barneveld wilt opnemen;
 • Omdat u in Barneveld lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Barneveld lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Barneveld wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Barneveld op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Barneveld

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Barneveld. Uitzonderingen in Barneveld;
 • Als uw werkgever in Barneveld bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Barneveld aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Barneveld gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Barneveld niet geschikt voor uw werk in Barneveld of
 • u functioneert niet voldoende in Barneveld.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Barneveld

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Barneveld niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Barneveld of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Barneveld verblijft, dan mag uw werkgever in Barneveld u eveneens wel ontslaan.