Ontslag Barlo

Uw werkgever in Barlo mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Barlo zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Barlo

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Barlo. Uw werkgever in Barlo mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Barlo arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Barlo niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Barlo te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Barlo u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Barlo of met bevallingsverlof bent in Barlo.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Barlo kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Barlo die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Barlo
 • Als u in Barlo lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Barlo wilt opnemen;
 • Omdat u in Barlo lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Barlo lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Barlo wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Barlo op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Barlo

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Barlo. Uitzonderingen in Barlo;
 • Als uw werkgever in Barlo bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Barlo aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Barlo gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Barlo niet geschikt voor uw werk in Barlo of
 • u functioneert niet voldoende in Barlo.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Barlo

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Barlo niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Barlo of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Barlo verblijft, dan mag uw werkgever in Barlo u eveneens wel ontslaan.