Ontslag Barlaque

Uw werkgever in Barlaque mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Barlaque zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Barlaque

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Barlaque. Uw werkgever in Barlaque mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Barlaque arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Barlaque niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Barlaque te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Barlaque u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Barlaque of met bevallingsverlof bent in Barlaque.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Barlaque kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Barlaque die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Barlaque
 • Als u in Barlaque lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Barlaque wilt opnemen;
 • Omdat u in Barlaque lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Barlaque lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Barlaque wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Barlaque op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Barlaque

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Barlaque. Uitzonderingen in Barlaque;
 • Als uw werkgever in Barlaque bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Barlaque aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Barlaque gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Barlaque niet geschikt voor uw werk in Barlaque of
 • u functioneert niet voldoende in Barlaque.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Barlaque

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Barlaque niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Barlaque of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Barlaque verblijft, dan mag uw werkgever in Barlaque u eveneens wel ontslaan.