Ontslag Barlage

Uw werkgever in Barlage mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Barlage zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Barlage

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Barlage. Uw werkgever in Barlage mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Barlage arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Barlage niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Barlage te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Barlage u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Barlage of met bevallingsverlof bent in Barlage.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Barlage kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Barlage die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Barlage
 • Als u in Barlage lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Barlage wilt opnemen;
 • Omdat u in Barlage lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Barlage lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Barlage wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Barlage op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Barlage

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Barlage. Uitzonderingen in Barlage;
 • Als uw werkgever in Barlage bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Barlage aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Barlage gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Barlage niet geschikt voor uw werk in Barlage of
 • u functioneert niet voldoende in Barlage.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Barlage

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Barlage niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Barlage of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Barlage verblijft, dan mag uw werkgever in Barlage u eveneens wel ontslaan.