Ontslag Barger-compascuum

Uw werkgever in Barger-compascuum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Barger-compascuum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Barger-compascuum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Barger-compascuum. Uw werkgever in Barger-compascuum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Barger-compascuum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Barger-compascuum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Barger-compascuum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Barger-compascuum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Barger-compascuum of met bevallingsverlof bent in Barger-compascuum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Barger-compascuum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Barger-compascuum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Barger-compascuum
 • Als u in Barger-compascuum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Barger-compascuum wilt opnemen;
 • Omdat u in Barger-compascuum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Barger-compascuum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Barger-compascuum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Barger-compascuum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Barger-compascuum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Barger-compascuum. Uitzonderingen in Barger-compascuum;
 • Als uw werkgever in Barger-compascuum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Barger-compascuum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Barger-compascuum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Barger-compascuum niet geschikt voor uw werk in Barger-compascuum of
 • u functioneert niet voldoende in Barger-compascuum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Barger-compascuum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Barger-compascuum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Barger-compascuum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Barger-compascuum verblijft, dan mag uw werkgever in Barger-compascuum u eveneens wel ontslaan.