Ontslag Bargebek /de bargebek

Uw werkgever in Bargebek /de bargebek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bargebek /de bargebek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bargebek /de bargebek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bargebek /de bargebek. Uw werkgever in Bargebek /de bargebek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bargebek /de bargebek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bargebek /de bargebek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bargebek /de bargebek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bargebek /de bargebek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bargebek /de bargebek of met bevallingsverlof bent in Bargebek /de bargebek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bargebek /de bargebek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bargebek /de bargebek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bargebek /de bargebek
 • Als u in Bargebek /de bargebek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bargebek /de bargebek wilt opnemen;
 • Omdat u in Bargebek /de bargebek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bargebek /de bargebek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bargebek /de bargebek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bargebek /de bargebek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bargebek /de bargebek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bargebek /de bargebek. Uitzonderingen in Bargebek /de bargebek;
 • Als uw werkgever in Bargebek /de bargebek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bargebek /de bargebek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bargebek /de bargebek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bargebek /de bargebek niet geschikt voor uw werk in Bargebek /de bargebek of
 • u functioneert niet voldoende in Bargebek /de bargebek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bargebek /de bargebek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bargebek /de bargebek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bargebek /de bargebek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bargebek /de bargebek verblijft, dan mag uw werkgever in Bargebek /de bargebek u eveneens wel ontslaan.