Ontslag Bareveld

Uw werkgever in Bareveld mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bareveld zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bareveld

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bareveld. Uw werkgever in Bareveld mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bareveld arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bareveld niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bareveld te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bareveld u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bareveld of met bevallingsverlof bent in Bareveld.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bareveld kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bareveld die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bareveld
 • Als u in Bareveld lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bareveld wilt opnemen;
 • Omdat u in Bareveld lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bareveld lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bareveld wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bareveld op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bareveld

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bareveld. Uitzonderingen in Bareveld;
 • Als uw werkgever in Bareveld bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bareveld aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bareveld gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bareveld niet geschikt voor uw werk in Bareveld of
 • u functioneert niet voldoende in Bareveld.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bareveld

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bareveld niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bareveld of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bareveld verblijft, dan mag uw werkgever in Bareveld u eveneens wel ontslaan.