Ontslag Barendrechtse veer

Uw werkgever in Barendrechtse veer mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Barendrechtse veer zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Barendrechtse veer

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Barendrechtse veer. Uw werkgever in Barendrechtse veer mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Barendrechtse veer arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Barendrechtse veer niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Barendrechtse veer te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Barendrechtse veer u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Barendrechtse veer of met bevallingsverlof bent in Barendrechtse veer.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Barendrechtse veer kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Barendrechtse veer die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Barendrechtse veer
 • Als u in Barendrechtse veer lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Barendrechtse veer wilt opnemen;
 • Omdat u in Barendrechtse veer lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Barendrechtse veer lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Barendrechtse veer wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Barendrechtse veer op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Barendrechtse veer

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Barendrechtse veer. Uitzonderingen in Barendrechtse veer;
 • Als uw werkgever in Barendrechtse veer bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Barendrechtse veer aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Barendrechtse veer gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Barendrechtse veer niet geschikt voor uw werk in Barendrechtse veer of
 • u functioneert niet voldoende in Barendrechtse veer.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Barendrechtse veer

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Barendrechtse veer niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Barendrechtse veer of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Barendrechtse veer verblijft, dan mag uw werkgever in Barendrechtse veer u eveneens wel ontslaan.