Ontslag Barendrecht

Uw werkgever in Barendrecht mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Barendrecht zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Barendrecht

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Barendrecht. Uw werkgever in Barendrecht mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Barendrecht arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Barendrecht niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Barendrecht te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Barendrecht u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Barendrecht of met bevallingsverlof bent in Barendrecht.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Barendrecht kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Barendrecht die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Barendrecht
 • Als u in Barendrecht lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Barendrecht wilt opnemen;
 • Omdat u in Barendrecht lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Barendrecht lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Barendrecht wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Barendrecht op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Barendrecht

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Barendrecht. Uitzonderingen in Barendrecht;
 • Als uw werkgever in Barendrecht bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Barendrecht aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Barendrecht gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Barendrecht niet geschikt voor uw werk in Barendrecht of
 • u functioneert niet voldoende in Barendrecht.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Barendrecht

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Barendrecht niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Barendrecht of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Barendrecht verblijft, dan mag uw werkgever in Barendrecht u eveneens wel ontslaan.