Ontslag Barchem

Uw werkgever in Barchem mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Barchem zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Barchem

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Barchem. Uw werkgever in Barchem mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Barchem arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Barchem niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Barchem te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Barchem u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Barchem of met bevallingsverlof bent in Barchem.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Barchem kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Barchem die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Barchem
 • Als u in Barchem lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Barchem wilt opnemen;
 • Omdat u in Barchem lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Barchem lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Barchem wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Barchem op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Barchem

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Barchem. Uitzonderingen in Barchem;
 • Als uw werkgever in Barchem bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Barchem aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Barchem gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Barchem niet geschikt voor uw werk in Barchem of
 • u functioneert niet voldoende in Barchem.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Barchem

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Barchem niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Barchem of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Barchem verblijft, dan mag uw werkgever in Barchem u eveneens wel ontslaan.