Ontslag Bantega /bantegea

Uw werkgever in Bantega /bantegea mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bantega /bantegea zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bantega /bantegea

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bantega /bantegea. Uw werkgever in Bantega /bantegea mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bantega /bantegea arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bantega /bantegea niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bantega /bantegea te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bantega /bantegea u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bantega /bantegea of met bevallingsverlof bent in Bantega /bantegea.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bantega /bantegea kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bantega /bantegea die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bantega /bantegea
 • Als u in Bantega /bantegea lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bantega /bantegea wilt opnemen;
 • Omdat u in Bantega /bantegea lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bantega /bantegea lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bantega /bantegea wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bantega /bantegea op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bantega /bantegea

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bantega /bantegea. Uitzonderingen in Bantega /bantegea;
 • Als uw werkgever in Bantega /bantegea bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bantega /bantegea aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bantega /bantegea gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bantega /bantegea niet geschikt voor uw werk in Bantega /bantegea of
 • u functioneert niet voldoende in Bantega /bantegea.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bantega /bantegea

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bantega /bantegea niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bantega /bantegea of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bantega /bantegea verblijft, dan mag uw werkgever in Bantega /bantegea u eveneens wel ontslaan.