Ontslag Bant

Uw werkgever in Bant mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bant zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bant

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bant. Uw werkgever in Bant mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bant arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bant niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bant te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bant u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bant of met bevallingsverlof bent in Bant.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bant kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bant die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bant
 • Als u in Bant lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bant wilt opnemen;
 • Omdat u in Bant lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bant lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bant wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bant op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bant

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bant. Uitzonderingen in Bant;
 • Als uw werkgever in Bant bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bant aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bant gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bant niet geschikt voor uw werk in Bant of
 • u functioneert niet voldoende in Bant.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bant

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bant niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bant of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bant verblijft, dan mag uw werkgever in Bant u eveneens wel ontslaan.