Ontslag Bankert

Uw werkgever in Bankert mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bankert zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bankert

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bankert. Uw werkgever in Bankert mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bankert arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bankert niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bankert te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bankert u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bankert of met bevallingsverlof bent in Bankert.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bankert kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bankert die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bankert
 • Als u in Bankert lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bankert wilt opnemen;
 • Omdat u in Bankert lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bankert lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bankert wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bankert op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bankert

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bankert. Uitzonderingen in Bankert;
 • Als uw werkgever in Bankert bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bankert aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bankert gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bankert niet geschikt voor uw werk in Bankert of
 • u functioneert niet voldoende in Bankert.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bankert

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bankert niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bankert of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bankert verblijft, dan mag uw werkgever in Bankert u eveneens wel ontslaan.