Ontslag Banholt

Uw werkgever in Banholt mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Banholt zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Banholt

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Banholt. Uw werkgever in Banholt mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Banholt arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Banholt niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Banholt te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Banholt u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Banholt of met bevallingsverlof bent in Banholt.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Banholt kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Banholt die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Banholt
 • Als u in Banholt lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Banholt wilt opnemen;
 • Omdat u in Banholt lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Banholt lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Banholt wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Banholt op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Banholt

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Banholt. Uitzonderingen in Banholt;
 • Als uw werkgever in Banholt bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Banholt aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Banholt gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Banholt niet geschikt voor uw werk in Banholt of
 • u functioneert niet voldoende in Banholt.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Banholt

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Banholt niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Banholt of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Banholt verblijft, dan mag uw werkgever in Banholt u eveneens wel ontslaan.