Ontslag Baneheide

Uw werkgever in Baneheide mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Baneheide zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Baneheide

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Baneheide. Uw werkgever in Baneheide mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Baneheide arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Baneheide niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Baneheide te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Baneheide u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Baneheide of met bevallingsverlof bent in Baneheide.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Baneheide kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Baneheide die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Baneheide
 • Als u in Baneheide lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Baneheide wilt opnemen;
 • Omdat u in Baneheide lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Baneheide lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Baneheide wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Baneheide op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Baneheide

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Baneheide. Uitzonderingen in Baneheide;
 • Als uw werkgever in Baneheide bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Baneheide aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Baneheide gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Baneheide niet geschikt voor uw werk in Baneheide of
 • u functioneert niet voldoende in Baneheide.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Baneheide

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Baneheide niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Baneheide of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Baneheide verblijft, dan mag uw werkgever in Baneheide u eveneens wel ontslaan.