Ontslag Balmahuizen

Uw werkgever in Balmahuizen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Balmahuizen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Balmahuizen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Balmahuizen. Uw werkgever in Balmahuizen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Balmahuizen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Balmahuizen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Balmahuizen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Balmahuizen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Balmahuizen of met bevallingsverlof bent in Balmahuizen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Balmahuizen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Balmahuizen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Balmahuizen
 • Als u in Balmahuizen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Balmahuizen wilt opnemen;
 • Omdat u in Balmahuizen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Balmahuizen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Balmahuizen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Balmahuizen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Balmahuizen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Balmahuizen. Uitzonderingen in Balmahuizen;
 • Als uw werkgever in Balmahuizen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Balmahuizen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Balmahuizen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Balmahuizen niet geschikt voor uw werk in Balmahuizen of
 • u functioneert niet voldoende in Balmahuizen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Balmahuizen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Balmahuizen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Balmahuizen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Balmahuizen verblijft, dan mag uw werkgever in Balmahuizen u eveneens wel ontslaan.